کنترل لرزه‌ای برج 180متری تورره کوئارزو، مکزیکوسیتی

کنترل لرزه‌ای برج 180متری تورره کوئارزو، مکزیکوسیتی

در این آسمان خراش از 464 عدد میراگر اصطکاکی پال با ظرفیتی بین 8675-2450 کیلونیوتن و با قابلیت تحمل جابجایی تا 191± میلیمتر استفاده خواهد شد. میراگرهای 8675 کیلونیوتنی پال که در این سازه به کار رفته است، بزرگترین میراگر لرزه ای دنیا محسوب می گردد. پیش از این بزرگترین میراگر به کار رفته در دنیا مربوط بود به میراگر ویسکوزی با ظرفیت 6700 کیلونیوتن که در پلی واقع در ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است.

در طرح معماری این برج، میراگرهای غول پیکر پال به جهت نمایش سیستم منحصر به فرد کنترل لرزه ای این سازه، به صورت نمایان کار شده است. 

قرار است ساخت برج تورره کوئارزو در سال 2017 میلادی به پایان برسد.