پروژه ها


مقاوم‌سازی لرزه‌ای بیمارستان سن لوک، کانادا

کنترل لرزه ای مخزن آب رنتون، ایالات متحده

مقاوم‌سازی لرزه‌ای بیمارستان سن جاستین، کانادا

مقاوم‌سازی لرزه‌ای بیمارستان عمومی مونترال، کانادا

مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمان سفارت کانادا، تهران

کنترل لرزه‌ای مجتمع مهندسی دانشگاه کونکوردیو، مونترال

مقاوم‌سازی لرزه‌ای مرکز تفریحی مونترال، کانادا

مقاوم‌سازی لرزه‌ای بیمارستان سن وینسنت، اتاوا

مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمان 1 و 2 بیمارستان دِلیلی، کلمبیا

مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمان 1و 2 بیمارستان سن خوآن دِدیوس، کلمبیا

کنترل لرزه‌ای برج های مسکونی گاردیانا، هندوستان

کنترل لرزه‌ای ساختمان اروپای نوین، مونترال

مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمان سر بانتینگ، اتاوا

کنترل لرزه‌ای ساختمان میسون 1 مک گیل، مونترال

کنترل لرزه‌ای ساختمان بیمه عمر دژاردن، کانادا

مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمان ایتون، مونترال

مقاوم‌سازی لرزه‌ای مرکز فرمانداری شهر مونتری، کالیفرنیا

کنترل لرزه ای مرکز خدمات سیار بیمارستان یادبود شارپ، سن دیاگو

مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمان موزه هنرها واقع در میدان لنورا، واشینگتون

مقاوم‌سازی لرزه‌ای تالار کنفرانس و کافه تریای کارخانه بوئینگ، واشینگتون

مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمان کارشناسان ورزشی، مونترال، کانادا

مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمان خط هوایی آلاسکا، ایالات متحده

مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمان باغ وستمونت، کبک، کانادا

کنترل لرزه‌ای برج 180متری تورره کوئارزو، مکزیکوسیتی

مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمان دفتر مرکزی پلیس ناحیه کبک، مونترال

مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمان دفتر مرکزی دادگستری کانادا، اتاوا

کنترل لرزه‌ای دفتر مرکزی آژانس فضایی کانادا، سن هوبرت

مقاوم‌سازی لرزه‌ای برج آسایشگاه بیمارستان سن جوزف، ایالات متحده

کنترل لرزه‌ای ساختمان مرکز پیمان غرب موسکون، سن فرانسیسکو

کنترل لرزه‌ای ساختمان کتابخانه دانشگاه کونکوردیو، مونترال

مقاوم‌سازی لرزه‌ای کارخانه هواپیما شرکت بوئینگ، ایالات متحده

مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمان شماره 251 خیابان ساوت لیک، کالیفرنیا

مقاوم‌سازی لرزه‌ای منبع 3 میلیون گالونی آب، ساکرمنتو، ایالات متحده