آخرین پروژه ها

سوالات متداول

آیا مکانیزم اصطکاکی قابل اطمینان است؟
اهم مسائلی که در به‌کارگیری مکانیزم اصطکاکی پیش رو می‌باشد از این قرار است: زوال تحت اثر سایش، پدیده‌های چسبندگی ـ لغزش، جوش سرد و تغییر ضریب اصطکاک در طول مدت عدم به کار افتادن میراگر.
توسعه‌ی رفتار اصطکاکی قابل اطمینان بسیار مشکل است. شرکت پال داینامیک در طول بیش از یک دهه تحقیق و توسعه، به کمک سطوحی عمل‌آوری شده و فرآیند منحصر به فرد تولید، مسائل مذکور را مرتفع کرده است. از همین رو میراگرهای اصطکاکی پال به صورت صاف و پیوسته بدون بروز پدیده‌های چسبندگی ـ لغزش و جوش سرد، عمل خواهد کرد و رفتاری قابل اطمینان را بروز می‌دهد.

آیا گرد و غبار اثری منفی بر عملکرد میراگرهای پال می گذارد؟
گرد و غبار و آلودگی‌های سطحی هیچ گونه تأثیر قابل اعتنایی بر عملکرد میراگرهای پال نخواهد داشت و طرح چنین موردی از جانب برخی افراد غیرمتخصص، بدون پشتوانه‌ی هیچ گونه مستند تحلیلی یا آزمایشگاهی است. در واقع این مسأله از ابتدایی‌ترین مواردی بوده است که در طول روند تحقیق و توسعه میراگرهای اصطکاکی پال به آن پرداخته شده است. در این خصوص مواردی قابل توجه و اطمینان بخش است: 1. عمل‌آوری سطوح میراگر، مانع از بروز واکنش‌های فیزیکی و شیمیایی مخرب سطحی می‌گردد 2. تنش پیش تنیدگی بالای سطوح (که بعضاً به بیش از 20 مگاپاسکال می‌رسد)، از طرفی مانع نفوذ گرد و غبار میان سطوح در تماس شده و از طرف دیگر در حین لغزش بر روی سطوح آزاد، گرد و غبار احتمالی توسط کناره‌ی صفحات زدوده خواهد شد 3. تاکنون بسیاری از پروژه‌هایی که از میراگرهای اصطکاکی انتقالی پال استفاده نموده اند، موضوع مقالاتی معتبر واقع شده‌اند؛ اما تاکنون هیچ مقاله یا مستند معتبری دال بر تأثیر مخرب گرد و غبار بر عملکرد میراگرهای پال ارئه نشده است 4. از تست‌های دوره‌ای صورت گرفته بر میراگرهای پال پس از گذشت سال‌ها از نصب آن در سازه، نتایج بسیار رضایت بخشی گزارش شده است.

آیا خزش و یا وادادگی (Relaxation) پیچ ها موجب تغییر در نیروی لغزش PFD می شود؟
پیچ‌های پرمقاومت (ASTM A325/ A490) بیش از 50 سال است که در اتصالات سازه‌های فولادی به کار می‌رود. دانشگاه Lehigh تحقیقات بسیاری را بر روی خصوصیات وادادگی پیچ‌ها صورت داده است. براساس یافته‌های آن‌ها، وادادگی پیچ‌ها در یک دوره‌ی 80 ساله، %8-7 می‌باشد که 90% آن در 10 سال اول رخ می‌دهد. در عمل می‌توان نیروی لغزش را %5-3 بیشتر از نیروی لغزش هدف در نظر گرفت تا کاهش ناشی از وادادگی جبران شود. مطالعات پارامتری نشان داده است که تغییرات در نیروی لغزش تا 25% نیروی بهینه، تأثیر چندانی بر پاسخ‌ها نمی‌گذارد. بنابراین نیازی به تنظیمات بعدی در نیروی پیش‌تنیدگی پیچ‌ها نخواهد بود.

آیا پیش از تحویل به کارفرما، بر روی میراگرهای اصطکاکی پال آزمایشی صورت می گیرد؟
براساس معیارهای مندرج در FEMA، آزمایش‌ بر روی نمونه اولیه و آزمایش محصولات در 20 چرخه انجام می‌شود. هر میراگر پال حداقل برای دو چرخه‌ی معکوس نیز آزمایش می‌شود. قبل از اینکه حمل تجهیزات برای کارفرما آغاز شود، 10% میراگرها به صورت تصادفی انتخاب شده و مجدد مورد آزمایش قرار می‌گیرد. بر این اساس میراگرهای پال انطباق لازم را با معیارهای مندرج در FEMA، دارا می‌باشد.آیا به جهت بررسی تغییرات در طول عمر مفید سازه، بر روی میراگرهای پال پس از نصب آزمایشی صورت گرفته است؟
بله. در سال 2000، یک از میراگرهای استفاده شده در ساختمان دانشگاه کونکوردیو بعد از ده سال از نصب توسط مرجعی مستقل مورد آزمایش بارگذاری قرار گرفت که نتایج عملکردی، رفتاری هموار و فاقد نقصان را ارائه نمود. همچنین تعدادی از میراگرهای اصطکاکی استفاده شده در مجموعه هواپیمایی بوئینگ و مرکز موسکون، به فواصل زمانی 5 ، 10 و 15 سال از زمان نصب، بیرون آورده شده و تحت آزمایش‌های بارگذاری قرار گرفت که نتایج رضایت بخش بوده و ماندگاری رفتاری میراگرهای پال را اثبات نمود. تمامی این آزمایش‌ها بدون حتی پاک کردن گرد و غبار موجود بر روی میراگرها، صورت گرفته است.آیا عملکرد میراگر اصطکاکی پال (PFD) وابسته به سرعت است؟

عملکرد میراگر اصطکاکی وابسته به جابجایی و مستقل از سرعت است. با این وجود اصطکاک موادی معین که ضریب اصطکاک پایینی دارند، مانند تفلون، وابسته به سرعت است.
این واقعیت که PFD مستقل از سرعت است، در چندین آزمایش که بر روی میز لرزه تحت رکوردهای مختلفی از زلزله صورت گرفته، تأیید شده است. همچنین آزمایش‌های مقیاس شده نیز با بازه‌ای گسترده از فرکانس‌ها جهت تأیید اینکه نیروی لغزش میراگر وابسته به سرعت نمی‌باشد، صورت پذیرفته است.
در میراگرهای پال، نیروها به ازای تمامی سطوح زمین‌لرزه‌های محتمل ثابت می‌ماند. در سازه‌ای مجهز به PFD، مهندس طراح معین می‌کند که چه میزان نیرو وارد سازه شود نه زمین‌لرزه. این واقعیت (در قیاس با سایر انواع میراگرهایی که رفتارشان وابسته به سرعت است) مزیت فنی و اقتصادی برجسته‌ای است.